<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel III. Verkeerstekens

Hoofdstuk I: Verkeerslichten

Artikel 64. Verkeersknipperlichten

64.1. Een oranjegeel knipperlicht betekent dat het verkeerslicht met dubbele voorzichtigheid mag voorbij gereden worden; het wijzigt de voorrangsregeling niet.

Het kan zijn :

een alleen geplaatst licht of twee lichten die beurtelings branden;

het oranjegeel licht van het driekleurig systeem wanneer het geheel van dit systeem niet in werking is;

in speciale gevallen een licht dat in het driekleurig systeem in de plaats van het groene licht brandt.

64.2. Twee beurtelings knipperende rode lichten die aan overwegen geplaatst zijn, betekenen voor alle weggebruikers dat het verboden is de stopstreep voorbij te rijden, of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbij te rijden of voorbij te gaan.

64.3. Een maanwit knipperlicht dat aan een overweg geplaatst is betekent dat het signaal mag voorbijgereden of -gegaan worden.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.