<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel III. Verkeerstekens

Hoofdstuk II: Verkeersborden

Artikel 71. Aanwijzingsborden ( deel 2/8 )


F25

Verkeersbord Aanwijzingsbord F25 Voorwegwijzer

Voorwegwijzer.


F27

Verkeersbord Aanwijzingsbord F27 Voorwegwijzer

Voorwegwijzer.


F29

Verkeersbord Aanwijzingsbord F29 Wegwijzer

Wegwijzer.

De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.


F31

Verkeersbord Aanwijzingsbord F31 Wegwijzer

Wegwijzer.

Reisweg over een autosnelweg.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.


F33a

Verkeersbord Aanwijzingsbord F33a Bewegwijzeringsbord op afstand

Bewegwijzeringsbord op afstand: luchthaven, universitair centrum, kliniek en ziekenhuis, beurs- of tentoonstellingshal, haven, wijk, ring, bedrijf, industriepark en commercieel centrum.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van het verkeersbord F53 en met de volgende symbolen :


S.1

Verkeersbord Aanwijzingsbord F33a S.1 Luchthaven

Luchthaven

S.2

Verkeersbord Aanwijzingsbord F33a S.2 Beurs- of tentoonstellingshal

Beurs- of tentoonstellingshal (voorbeeld)

S.3

Verkeersbord Aanwijzingsbord F33a S.3 Haven

Haven

S.4

Verkeersbord Aanwijzingsbord F33a S.4 Car-Ferry

Car-Ferry

S.5

Verkeersbord Aanwijzingsbord F33a S.5 Bedrijf en industriepark

Bedrijf en industriepark


F33b

Verkeersbord Aanwijzingsbord F33b Bewegwijzeringsbord op afstand

Bewegwijzeringsbord op afstand: vallei of waterloop van toeristische aard.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.


F33c

Verkeersbord Aanwijzingsbord F33c Bewegwijzeringsbord op afstand

Bewegwijzeringsbord op afstand: sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met de symbolen van het type S. 30. tot S. 36.


F34a

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a Bewegwijzeringsbord

Bewegwijzeringsbord in de nabijheid van inrichtingen en etablissementen die openbaar zijn of van algemeen belang, en in 't bijzonder: luchthaven, bibliotheek, post- en telefoonkantoor, brandweer en civiele bescherming, cultureel centrum of complex, animatiecentrum, commercieel centrum, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (O.C.M.W.), begraafplaats, kliniek en ziekenhuis, politiediensten, onderwijsinstelling, station van de diensten voor het gemeenschappelijk vervoer, beurs of tentoonstellingshal, stadhuis of gemeentehuis, televisieomroep, plaats voor eredienst, museum, gerechtsgebouw, parking, haven, hulppost, taxatiekantoor, schouwburg, bedrijf en industriepark.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van de verkeersborden F33a, F53, F55, F59 en F61 alsook met de volgende symbolen :


S.10

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a S.10 Politiediensten

Politiediensten

S.11

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a S.11 Brandweer

Brandweer

S.12

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a S.12 Civiele bescherming

Civiele bescherming

S.13

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a S.13 Begraafplaats

Begraafplaats

S.14

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a S.14 Busstation

Busstation

S.15

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a S.15 Treinstation

Treinstation

S.16

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a S.16 Wegstation

Wegstation

S.17

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a S.17 Stadhuis of gemeentehuis

Stadhuis of gemeentehuis (voorbeeld)

S.18

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a S.18 Plaats voor eredienst

Plaats voor eredienst

S.19

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a S.19 Gerechtsgebouw

Gerechtsgebouw

S.20

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a S.20 Auto-slaaptrein

Auto-slaaptrein

S.21

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34a S.21 Postkantoor

Postkantoor


F34b.1

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34b.1 Wegwijzer

F34b.2

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34b.2 Wegwijzer

Wegwijzer: aanbevolen reisweg voor bepaalde categorieën van weggebruikers.
Het verkeersbord wordt aangevuld met het (de) symbool(olen) van de verkeersborden C11, C15 en C19.
De afstand in km en fracties van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
Op het verkeersbord F34b.2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief.


F34c.1

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34c.1 Wegwijzer

F34c.2

Verkeersbord Aanwijzingsbord F34c.2 Wegwijzer

Wegwijzer: aanbevolen reisweg naar een toeristische bestemming voor bepaalde categorieën van weggebruikers.
Het verkeersbord wordt aangevuld met het (de) symbool(olen) van de verkeersborden C11, C15 en C19.
De afstand in km en gedeelten van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
Op het verkeersbord F34c2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief.


F35

Verkeersbord Aanwijzingsbord F35 Wegwijzer

Wegwijzer: sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap, vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van het verkeersbord F77 en met de volgende symbolen :


S.30

Verkeersbord Aanwijzingsbord F35 S.30 Sportcentrum, stadion, omnisporthal

Sportcentrum, stadion, omnisporthal.

De Minister van Verkeerswezen bepaalt de bijzondere symbolen die mogen gebruikt worden voor het aanduiden van bepaalde sporttakken.

S.31

Verkeersbord Aanwijzingsbord F35 S.31 Kasteel

Kasteel

S.32

Verkeersbord Aanwijzingsbord F35 S.32 Ruïnes

Ruïnes

S.33

Verkeersbord Aanwijzingsbord F35 S.33 Klooster, abdij

Klooster, abdij

S.34

Verkeersbord Aanwijzingsbord F35 S.34 Park

Cultureel park, recreatie- of pretpark.

Een specifiek symbool in 't zwart op witte achtergrond kan evenwel worden gebruikt.

S.35

Verkeersbord Aanwijzingsbord F35 S.35 Monument

Monument en merkwaardig landschap die op specifieke wijze afgebeeld worden. (voorbeeld)

S.36

Verkeersbord Aanwijzingsbord F35 S.36 Natuurpark

Natuurpark


F37

Verkeersbord Aanwijzingsbord F37 Wegwijzer

Wegwijzer: jeugdherberg, overnachtingsgelegenheden, kampeer- en caravanterrein, restaurant en vakantiedorp.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met de symbolen van de verkeersborden F65, F67, F71, F73 en F75


F39

Verkeersbord Aanwijzingsbord F39 Voorwegwijzer die een omlegging aankondigt

Voorwegwijzer die een omlegging aankondigt.


F41

Verkeersbord Aanwijzingsbord F41 Wegwijzer, omleggingsweg

Wegwijzer, omleggingsweg.


F43

Verkeersbord Aanwijzingsbord F43 Plaatsnaambord

Plaatsnaambord.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.