<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 22. Verkeer op autowegen

22.1. Alleen de motorvoertuigen en hun aanhangwagens, met uitzondering van de bromfietsen, de landbouwvoertuigen en de slepen van kermisvoertuigen, alsook de vierwielers zonder passagiersruimte,  worden tot het verkeer op autowegen toegelaten.

violation 4violation 222.2. De bepalingen van artikel 21.4. en 21.6. gelden op de autowegen.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.