<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 41. Gedrag tegenover militaire kolonnes, stoeten, groepen voetgangers, processies, culturele, sportieve en toeristische evenementen, wielerwedstrijden, niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities, groepen fietsers, groepen motorfietsers, groepen ruiters en werfopzichters op de openbare weg

41.1. Het is de weggebruikers verboden te breken :

violation 3 door een afdeling van een militaire kolonne bestaande uit een op mars zijnde troep of een voertuigenkonvooi waarvan de gang geregeld wordt door bevoegde personen of door daartoe gemachtigde militairen;

violation 3 door een stoet, een groep voetgangers, een samenkomst naar aanleiding van een cultureel, sportief of toeristisch evenement of een processie;

violation 3 door een groep deelnemers aan een wielerwedstrijd of aan een niet-gemotoriseerde sportwedstrijd of -competitie;

[ ... ] Opgeheven

41.2 [ ... ] Opgeheven

41.3.1. De weggebruikers moeten de aanwijzingen opvolgen die gegeven worden :

violation 3 ter vergemakkelijking van de beweging der legerkolonnes, door daartoe gemachtigde militairen;

om de veiligheid te verzekeren :

violation 3a) van culturele, sportieve en toeristische evenementen, van wielerwedstrijden en van niet-gemotoriseerde sportwedstrijden of -competities, door daartoe gemachtigde signaalgevers;

violation 3b) van de groepen fietsers en groepen motorfietsers, door wegkapiteins;

violation 3c) van de groepen voetgangers en groepen ruiters, door groepsleiders;

violation 3d) van het personeel van de werken op de openbare weg door de werfopzichters;

e) van uitzonderlijke voertuigen, door de begeleiders en de verkeerscoördinators.

41.3.2. Om het verkeer stil te leggen, moeten die militairen, signaalgevers, wegkapiteins, groepsleiders, werfopzichters, begeleiders en verkeerscoördinators gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is en waarvan de karakteristieken bepaald worden door de Minister van Verkeerswezen.

verkeersbord C3 gemachtigde opzichters verkeersbord C3 gemachtigde opzichters verkeersbord C3 gemachtigde opzichters


Info:De te gebruiken schijf moet minimaal 15 cm in diameter zijn, het bord C3 aan beide zijden laten zien en voorzien zijn van reflecterende producten. Referenties:
Wegcode: Ministrieel Besluit van 1 December 1975 Artikel 2.
Justel: Ministrieel Besluit van 1 December 1975 Artikel 2.

<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.