<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel III. Verkeerstekens

Hoofdstuk II: Verkeersborden

Artikel 71. Aanwijzingsborden ( deel 1/8 )

71.1. De aanwijzingsborden worden aangebracht op de plaatsen die, gelet op de aard van de verstrekte aanduiding, geschikt zijn.

Op de bewegwijzering naar een autosnelweg en op de bewegwijzering op de autosnelweg zelf, wordt de naam van de buitenlandse bestemmingen vermeld in de taal van het land waar die bestemming zich bevindt.

Indien deze naam ingevolge de toepassing van de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken niet reeds op deze signalisatie voorkomt, wordt hij in een ander lettertype en tussen haakjes, hetzij ernaast, hetzij eronder, aan de aangeduide bestemming toegevoegd.

71.2. De voornaamste aanwijzingsborden worden hierna afgebeeld. Andere rechthoekige aanwijzingsborden met een wit opschrift of symbool op blauwe achtergrond mogen in bijzondere gevallen gebruikt worden.


F1a

Verkeersbord Aanwijzingsbord F1a Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord Aanwijzingsbord F1a Begin van een bebouwde kom

F1b

Verkeersbord Aanwijzingsbord F1b Begin van een bebouwde kom

Verkeersbord Aanwijzingsbord F1b Begin van een bebouwde kom

Begin van een bebouwde kom.

Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden.

Wanneer binnen een bebouwde kom een verkeersbord C43 een andere snelheid aanduidt, dan geldt vanaf het volgend kruispunt opnieuw de maximumsnelheid van 50 km/u;

Wanneer binnen een bebouwde kom een snelheidszone, een erf of een schoolomgeving wordt afgebakend, dan geldt vanaf het einde van de snelheidszone, het erf of de schoolomgeving opnieuw de maximumsnelheid van 50 km/u.


F3a

Verkeersbord Aanwijzingsbord F3a Einde van een bebouwde kom

Verkeersbord Aanwijzingsbord F3a Einde van een bebouwde kom

F3b

Verkeersbord Aanwijzingsbord F3a Einde van een bebouwde kom

Verkeersbord Aanwijzingsbord F3a Einde van een bebouwde kom

Einde van een bebouwde kom.

Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden.


F4a

Verkeersbord Aanwijzingsbord F4a Begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur

Begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur.

Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur; het mag links herhaald worden.


F4b

Verkeersbord Aanwijzingsbord F4b Einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur

Einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur.

Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur; het mag links herhaald worden.


F5

Verkeersbord Aanwijzingsbord F5 Begin of oprit van een autosnelweg

Begin of oprit van een autosnelweg.

De bijzondere verkeersregelen op de autosnelwegen gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden.
Dit verkeersbord mag afgebeeld worden op de verkeersborden F25, F27, F29, F31, F39 en F41 om aan te duiden dat de gesignaleerde reisweg over een autosnelweg gaat.


F7

Verkeersbord Aanwijzingsbord F7 Einde van een autosnelweg

Einde van een autosnelweg.

Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden.


F8

Verkeersbord Aanwijzingsbord F8 Tunnel

Tunnel.

Tunnel met een lengte van meer dan 500 meter.

Op onderborden wordt de lengte van de tunnel en eventueel zijn naam aangeduid.


F9

Verkeersbord Aanwijzingsbord F9 Autoweg

Autoweg.

De bijzondere verkeersregelen op de autowegen gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord is aangebracht.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden.
Dit verkeersbord mag afgebeeld worden op de verkeersborden F25, F27, F29, F31, F39 en F41 om aan te duiden dat de gesignaleerde reisweg over een autoweg gaat.


F11

Verkeersbord Aanwijzingsbord F11 Einde van een autoweg

Einde van een autoweg.

Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden.


F12a

Verkeersbord Aanwijzingsbord F12a Begin van een woonerf of van een erf

Begin van een woonerf of van een erf.

De bijzondere verkeersregelen in de woonerven of erven gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een woonerf of erf; het mag links herhaald worden.


F12b

Verkeersbord Aanwijzingsbord F12b Einde van een woonerf of van een erf

Einde van een woonerf of van een erf.

Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een woonerf of erf; het mag links herhaald worden.


F13

Verkeersbord Aanwijzingsbord F13 Voorsorteren

Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.

Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden.
De streep tussen de rijstroken kan eventueel onderbroken zijn.
Het bord mag aangevuld worden om de voorsorteringsstroken voorbehouden voor het verkeer van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen aan te duiden.


F14

Verkeersbord Aanwijzingsbord F14 Opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen

Opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.


F15

Verkeersbord Aanwijzingsbord F15 Verkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft

Verkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft.

- neerwaarts of opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen;
- schuin opwaarts of neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen;
- het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken.


F17

Verkeersbord Aanwijzingsbord F17 Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen

Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.


F18

Verkeersbord Aanwijzingsbord F18 Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding

Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.


F19

Verkeersbord Aanwijzingsbord F19 Openbare weg met eenrichtingsverkeer

Openbare weg met eenrichtingsverkeer.


F21

Verkeersbord Aanwijzingsbord F21 Rechts of links voorbijrijden toegelaten

Rechts of links voorbijrijden toegelaten.


F23a

Verkeersbord Aanwijzingsbord F23a Nummer van een gewone weg

Nummer van een gewone weg.


F23b

Verkeersbord Aanwijzingsbord F23b Nummer van een autosnelweg

Nummer van een autosnelweg.


F23c

Verkeersbord Aanwijzingsbord F23c Nummer van een internationale weg

Nummer van een internationale weg.


F23d

Verkeersbord Aanwijzingsbord F23d Nummer van een ring

Nummer van een ring.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.