<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 27bis. Parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap

De parkeerplaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°c) zijn voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door de personen met een handicap die houder zijn van de speciale kaart bedoeld in artikel 27.4.3. of van het door artikel 27.4.1. hiermee gelijkgestelde document.

Die kaart of dit document moet aangebracht worden op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het op die plaatsen geparkeerde voertuig.


Info:De parkeerkaart is gedefinieerd in het Ministrieel Besluit van 9 Januari 2007.
Wegcode: Ministrieel Besluit van 9 Januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.
Justel: Ministrieel Besluit van 9 Januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart.

<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.