<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel III. Verkeerstekens

Artikel 60. Algemene bepaling

60.1. De verkeerstekens worden in drie categorieën ingedeeld :

verkeerslichten

verkeersborden

wegmarkeringen

60.2. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mobiliteitsbeleid, de openbare werken en het vervoer, bepaalt de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens die niet in dit reglement voorzien zijn, evenals de manier waarop de werken en verkeersbelemmeringen moeten gesignaleerd worden.


Info:Zie ook het Ministrieel Besluit van 11 Oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
Wegcode: Ministrieel Besluit van 11 Oktober 1975
Justel: Ministrieel Besluit van 11 Oktober 1975

Zie ook het Ministrieel Besluit van 7 Mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Wegcode: Ministrieel Besluit van 7 Mei 1999
Justel: Ministrieel Besluit van 7 Mei 1999

<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.