<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel V. Opheffing, overgangsbepalingen en inwerkingtreding

Artikel 86. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1976, met uitzondering van :

de artikelen 8.2.3°, derde lid, 27.3., 27.4., 30.2. en 42.2.1.2° die in werking treden de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt;

de bepaling van artikel 36 die in werking treedt op 1 oktober 1976 voor de bestuurders en passagiers van bromfietsen;

artikel 82.1. dat in werking treedt op 1 januari 1978, in zover het bepaalt dat rijwielen altijd vooraan en op de pedalen van reflectoren moeten voorzien zijn;

artikel 83.1.1., tweede lid, dat in werking treedt op 1 januari 1978.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.