<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 48. [ ... ] Opgeheven

48.1. [ ... ] Opgeheven

48.2. [ ... ] Opgeheven

48.3. [ ... ] Opgeheven

48.4. [ ... ] Opgeheven


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.