<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel III. Verkeerstekens

Hoofdstuk II: Verkeersborden

Artikel 71. Aanwijzingsborden ( deel 7/8 )


F99a

Verkeersbord Aanwijzingsbord F99a voorbehouden weg

Begin van de weg of deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs.
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten.


F99b

Verkeersbord Aanwijzingsbord F99b voorbehouden weg

Begin van de weg of deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers.
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten.


F99c

Verkeersbord Aanwijzingsbord F99c voorbehouden weg

Begin van de weg voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs.
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorieën van weggebruikers.


F101a

Verkeersbord Aanwijzingsbord F101a einde voorbehouden weg

Einde van de weg of van het deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs.
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten.


F101b

Verkeersbord Aanwijzingsbord F101b einde voorbehouden weg

Einde van de weg of deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers.
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s), die tot deze weg is (zijn) toegelaten.


F101c

Verkeersbord Aanwijzingsbord F101c einde voorbehouden weg

Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters en bestuurders van speed pedelecs.
Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorieën van weggebruikers.


F103

Verkeersbord Aanwijzingsbord F103 Begin van een voetgangerszone

Begin van een voetgangerszone.

Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een voetgangerszone; het mag links herhaald worden.


F105

Verkeersbord Aanwijzingsbord F105 Einde van een voetgangerszone

Einde van een voetgangerszone.

Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een voetgangerszone; het mag links herhaald worden.


F111

Verkeersbord Aanwijzingsbord F111 Begin van een fietszone

Begin van een fietszone.

De vermelding "Fietszone" op het verkeersbord is facultatief.


F113

Verkeersbord Aanwijzingsbord F113 Einde van een fietszone

Einde van een fietszone.

De vermelding "Fietszone" op het verkeersbord is facultatief.


F117

Verkeersbord Aanwijzingsbord F117 Begin van een lage emissiezone

Begin van een lage emissiezone.


F118

Verkeersbord Aanwijzingsbord F118 Einde van een lage emissiezone

Einde van een lage emissiezone.


F119

Verkeersbord Aanwijzingsbord F119 Begin van een luchthavengebied.

Begin van een luchthavengebied.


F120

Verkeersbord Aanwijzingsbord F120 Einde van een luchthavengebied.

Einde van een luchthavengebied.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.