<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel III. Verkeerstekens

Hoofdstuk II: Verkeersborden

Artikel 68. Verbodsborden

68.1. De verbodsborden worden rechts geplaatst; wanneer de plaatsgesteldheid het evenwel niet toelaat mogen zij boven de rijbaan geplaatst worden.

Zij mogen herhaald worden op de plaatsen waar het verkeer het rechtvaardigt.

68.2. Een verbodsbord mag aangekondigd worden door een gelijkaardig verkeersbord, aangevuld met een onderbord dat bij benadering de afstand aanduidt waarop het verbod begint.

68.3. De verbodsborden en de eindverbodsborden worden hierna afgebeeld:


C1

violation 3verkeersbord verbodsborden Verboden richting.

Verboden richting voor iedere bestuurder.


C3

verkeersbord verbodsborden Verboden richting beide richtingen.

Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder.


C5

verkeersbord verbodsborden Verboden richting motorvoertuigen met meer dan 2 wielen.

Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan.

Wanneer het verkeersbord is aangevuld met de vermelding "Uitgezonderd 2+" of "3+" zijn de rijbaan of de rijstrook aldus gesignaleerd, slechts toegankelijk voor voertuigen met ten minste 2 of 3 inzittenden, naargelang van de vermelding, evenals voor de voertuigen van de geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer.

De andere voertuigen mogen de aldus gesignaleerde rijstroken slechts volgen:

om de op en afritten te gebruiken.

om van richting te veranderen of om een aanpalende eigendom te bereiken.


C6

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel.

Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met vier wielen, geconstrueerd voor onverhard terrein, met een open carrosserie, een stuur als op een motorfiets en een zadel.


C7

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen.

Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen.


C9

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen.

Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen.


C11

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen.

Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen.


C13

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van gespannen.

Verboden toegang voor bestuurders van gespannen.


C15

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor ruiters.

Verboden toegang voor ruiters.


C17

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van handkarren.

Verboden toegang voor bestuurders van handkarren.


C19

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor voetgangers.

Verboden toegang voor voetgangers.


C21

violation 3verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.


C22

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van autocars.

Verboden toegang voor bestuurders van autocars.


C23

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken.

Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen en slepen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen.

Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de maximum toegelaten massa hoger is dan de aangeduide massa.


C24a

violation 3verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen met gevaarlijke goederen (ADR).

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke goederen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren.

Een onderbord met vermelding van de letter B, C, D of E duidt aan dat het verbod geldt voor alle voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren waarvoor de toegang tot wegtunnels van respectievelijk categorie B, C, D of E verboden is, zoals deze categorieën voorzien zijn in artikel 1.9.5.2 van bijlage A van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend te Genève op 30 september 1957.


C24b

violation 3verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders met gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen.

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren.


C24c

violation 3verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders met gevaarlijke verontreinigende stoffen.

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke verontreinigende stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren.


C25

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.


C27

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.


C29

verkeersbord verbodsborden Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.

Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.


C31

verkeersbord verbodsborden Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven, links.

verkeersbord verbodsborden Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven, rechts.

Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven.


C33

verkeersbord verbodsborden Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod te keren.

Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod te keren.


C35

violation 3verkeersbord verbodsborden Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen.

Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen.


C37

verkeersbord verbodsborden Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C35, einde inhaalverbod.

Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C35.


C39

violation 3verkeersbord verbodsborden Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen meer dan 3.500 kg links in te halen.

Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan 3.500 kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen.


C41

verkeersbord verbodsborden Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C39, einde inhaalverbod.

Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C39.


C43

verkeersbord verbodsborden Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt snelheidsbeperking.

Vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, of tot elk verkeersbord C43 met of zonder zonale geldigheid, of tot het verkeersbord dat het begin of het einde van een bebouwde kom, van een woonerf of erf, of van een voetgangerszone aanduidt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid.

De vermelding "km" op het verkeersbord is facultatief.

Wanneer op een onderbord een bepaalde massa is aangeduid, is het verbod slechts van toepassing op voertuigen waarvan de maximale toegelaten massa hoger is dan de aangeduide.

Het verkeersbord C43 met de vermelding 30 km per uur, geplaatst boven het verkeersbord F1, F1a of F1b is van toepassing op alle openbare wegen binnen de bebouwde kom.


C45

verkeersbord verbodsborden Einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C43.

Einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C43.

De vermelding "km" op het verkeersbord C45 is facultatief.

Indien gebruik is gemaakt van het verkeersbord C43 met de vermelding 30 km per uur, geplaatst boven het verkeersbord F1, F1a of F1b, moet het verkeersbord C45 met dezelfde vermelding aangebracht zijn boven het verkeersbord F3, F3a of F3b van deze bebouwde kom.


C46

verkeersbord verbodsborden Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging.

Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging.


C47

verkeersbord verbodsborden Tolpost. Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen.

Tolpost.

Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen.

Het opschrift mag vervangen worden door het woord "Taks".


C48 [ ... ] Opgeheven


C49 [ ... ] Opgeheven


68.4.

Een onderbord van het model M2 bedoeld in artikel 65.2. moet het verkeersbord C1 aanvullen wanneer het verbod niet geldt voor de fietsers.

Indien het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, wordt dit verkeersbord aangevuld met een onderbord van het model M3 bedoeld in artikel 65.2.

Het verkeersbord C1 in combinatie met een onderbord van het model M11 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van speed pedelecs.

Het verkeersbord C1 in combinatie met een onderbord van het model M12 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.

Een onderbord van het model M2 bedoeld in artikel 65.2. moet de verkeersborden C3 en C31 aanvullen wanneer het verbod niet geldt voor de fietsers.

Indien het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, worden die verkeersborden aangevuld met een onderbord van het model M3 bedoeld in artikel 65.2. De letter "A" wordt weggelaten op het onderbord indien het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en speed pedelecs.

Het verkeersbord C3 of C31 in combinatie met een onderbord van het model M11 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van speed pedelecs.

Het verkeersbord C3 of C31 in combinatie met een onderbord van het model M12 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs. 


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.