<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 48bis. Vervoer van gevaarlijke goederen

48bis.1. Verplichting de autosnelweg te volgen.

violation 3Voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren in de zin van het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (A.D.R.) en zijn bijlagen, ondertekend te Genève op 30 september 1957 en goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1960, en die krachtens dat Verdrag of krachtens verordeningsbepalingen van intern recht voorzien moeten zijn van een oranje bord, moeten, behalve in geval van noodzaak, de autosnelwegen volgen.


Info:Zie ook:
Justel: Europees Verdrag 30 September 1957
Justel: Wet van 10 Augistus 1960, Goedkeuring Europees Verdrag...

48bis.2. Verboden toegang.

violation 3De toegang tot de openbare wegen of delen van openbare wegen, voorzien van de verkeersborden C24a, b, of c is verboden aan de bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke goederen vervoeren welke door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers zijn bepaald.


Info:Zie ook Ministerieel Besluit van 22 Januari 2010.
Ministerieel besluit tot bepaling van de gevaarlijke goederen, bedoeld in artikel 48bis 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer
Wegcode: Ministerieel Besluit van 22 Januari 2010.
Justel: Ministerieel Besluit van 22 Januari 2010.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.