<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 22decies. Verkeer op spitsstroken

Het gebruik van spitsstroken wordt geregeld door de signalisatie bedoeld in artikel 65.4 of de verkeerslichten bedoeld in artikel 62bis.

Indien noch de signalisatie bedoeld in artikel 65.4 noch de verkeerslichten in werking zijn, is het verkeer op de spitsstrook niet toegelaten behalve:

in de gevallen bedoeld in artikel 9.7;

om de autosnelweg op te rijden of te verlaten;

om van richting te veranderen.


<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.