<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 50. Snelheidswedstrijden, sportwedstrijden

Behoudens speciale toelating van de wettelijk gemachtigde overheid zijn verboden op de openbare weg, alle snelheids- en sportwedstrijden, inzonderheid snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden.


Info:Zie ook het Koninklijk Besluit van 28 November 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben
Wegcode: Koninklijk Besluit van 28 November 1997.
Justel: Koninklijk Besluit van 28 November 1997.

<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.