<= =>

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Titel II: Regels voor het gebruik van de openbare weg

Artikel 40bis. Gedrag tegenover groepen kinderen, scholieren, personen met een handicap en bejaarden

violation 340bis.1. Het is de weggebruikers verboden te breken door een groep kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden:

ofwel in rijen, vergezeld van een leider;

ofwel die de rijbaan oversteekt onder de controle van een jeugdverkeersbrigade, van een leider of van een gemachtigd opzichter.

violation 340bis.2. De weggebruikers moeten de aanwijzingen opvolgen die ter beveiliging van het oversteken van kinderen, scholieren, personen met een handicap of bejaarden, door daartoe gemachtigde opzichters worden gegeven.

40bis.3. Om het verkeer stil te leggen, moeten de gemachtigde opzichters gebruik maken van een schijf waarop het verkeersbord C3 afgebeeld is en waarvan de karakteristieken bepaald worden door de Minister van Verkeerswezen.

verkeersbord C3 gemachtigde opzichters verkeersbord C3 gemachtigde opzichters verkeersbord C3 gemachtigde opzichters


Info:De te gebruiken schijf moet minimaal 15 cm in diameter zijn, het bord C3 aan beide zijden laten zien en voorzien zijn van reflecterende producten. Referenties:
Wegcode: Ministrieel Besluit van 1 December 1975 Artikel 2.
Justel: Ministrieel Besluit van 1 December 1975 Artikel 2.

<= =>

Nieuwe vraag en antwoord.

Editeer vraag en antwoord.